Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A Matehetsz pandémiára vonatkozó intézkedési terve

A Matehetsz pandémiára vonatkozó intézkedési terve
Hatálybalépés: 2020. október 1.

Az intézkedési terv a Matehetszben dolgozó munkatársak, a Tehetségházban folyó napi munkatevékenység, valamint a Matehetsz szakmai programjainak megvalósítása során a külső helyszínen, valamint a Tehetségházban megvalósított programok során alkalmazandó pandémiás szabályokat fogalmazza meg.

I. A Tehetségházban és külső helyszínen történő munkavégzés

1. A Tehetségház irodáit, közösségi és fejlesztő helyiségeit, valamint a külső szervezett programokat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató munkatársak, szakértők, és más szakemberek, valamint fiatalok látogathatják.
2. Amennyiben valaki önmagán, vagy közeli hozzátartóján vírusra utaló tünetet észlel, úgy a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint (https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus) gondoskodjon orvosi vizsgálatról, vagy bejelentésről, és a mihamarabb tájékoztassa közvetlen felettesét, vagy a Matehetsz ügyvezető elnökét a távolmaradás okáról.
3. Amennyiben tesztelés vagy orvosi igazolás koronavírus fertőzést igazol, úgy arról is haladéktalanul értesítenie szükséges a közvetlen felettesét, vagy a Matehetsz ügyvezető elnökét, akik gondoskodnak az esetleges kontaktszemélyek értesítéséről, valamint a Tehetségház részleges, vagy teljes fertőtlenítéséről.
4. Amennyiben a távollevő munkatársnál az orvosi diagnózis vírusfertőzést igazol, vagy a munkatárs munkavégzésre alkalmatlan a tünetei miatt, úgy betegállományba kell venni, amennyiben azonban a munkatárs tesztre vár, vagy munkavégzésre alkalmas, úgy távmunkában végezheti feladatait.
5. A Matehetsz belső munkavégzési tevékenysége során a Tehetségház szintenkénti és irodai napi fertőtlenítése (ajtók, kilincsek, korlátok, asztalok, kapcsolók, stb.) a kijelölt munkacsoportok feladata. A további fertőtlenítést a takarítással megbízott külső szolgáltató végzi legalább heti három alkalommal. A belső egyeztetések során a munkatársak maszkot viselnek, a védőtávolságot betartják, és eleget tesznek a rendszeres kézmosási, szellőztetési, és az egyéb fertőtlenítési szabályoknak. A Tehetségház bejáratánál, valamint a további szinteken fertőtlenítő állomások kerülnek kialakításra.
6. A munkatársak az épületben történő étkezése során is különös figyelmet fordítanak a konyhai eszközök fertőtlenítésére és tárolására. A posta szolgáltatások igénybe vétele esetén is figyelemmel kell lenni a virológiai szabályokra, így a Tehetségház udvarán kerül átadás-átvételre a postai küldemény, rossz időjárásiviszonyok esetén pedig a bejárati előtérben.
7. A munkatársak lehetőség szerint az alprojektvezetők iránymutatása és beosztása szerint részben távmunkában végzik feladataikat annak érdekében, hogy a kötelező távolságtartás, valamint az egy légtérben tartózkodás minimalizálására vonatkozó szabályokat betartsák. A munkakörben végzett egyeztetések történhetnek digitális fórumokon, pl: Teams, Zoom, Skype, stb. felületeken, amelynek belső informatikai feltételrendszerét a Matehetsz biztosítja.


II. Szakmai programok és rendezvények

1. A Matehetsz szakmai programjain (pl.: képzés, rendezvény) a Magyar Kormány által meghatározott szabályok az irányadóak (https://koronavirus.gov.hu/korlatozasok). A pandémiás helyzet keretei között amennyiben a programok megrendezésre kerülnek, úgy a Matehetsz munkatársai védőeszközöket (úgymint egyszerhasználatos maszk és kézfertőtlenítő szer) biztosítanak, továbbá a rendezvény helyszínein a fertőtlenítési és távolságtartási szabályokat betartják és betartatják. Bizonyos programok esetén a Tehetségházban van lehetőség szabad téren való szakmai program megtartására. Közvetlen eszköz átadást, vagy testi kontaktust igénylő programok esetében védőkesztyű kerül kiosztásra és kötelező használatra.
2. Amennyiben a Matehetsz képzői, szakértői a vírus által veszélyeztetett korosztályba tartoznak, úgy őket védeni szükséges, ezért az aktuális programra leadott jelentkezési szám, valamint a hatályos pandémiás előírások és a képző, szakértő visszajelzése alapján szükség szerint a programjaikat digitális szintérre szükséges átvezetni, vagy halasztani kell.
3. A Matehetsz programjain részt vevő pedagógusok, fiatalok és szakemberek amennyiben tünetet észlel, vagy igazolt koronavírus fertőzés történik, úgy a Matehetsz közvetlen kapcsolattartóját szükséges értesítse, aki az ügyvezető elnöknek jelenti a szükséges intézkedések miatt.

III. Kommunikáció

1. Az intézményben, vagy programjain igazolt koronavírus fertőzés esetén a Matehetsz üzleti partnereit, Elnökségét, szakembereit, szolgáltatással érintett fiataljait programegyeztetés esetén értesíteni szükséges, valamint lehetőség szerint a digitális munkarendre szükséges áttérni.
2. Amennyiben az intézményben dolgozó munkatárs igazoltan koronavírus fertőzött, úgy a Stáb értesítése mihamarabb szükséges a kontaktkutatás, valamint elsősorban a védett munkavállalók védelme érdekében. Ebben az esetben az épület teljes fertőtlenítése szükséges, amelyről a munkavállalókat központilag értesíteni szükséges, valamint a Tehetségház bejáratára annak időpontját kifüggeszteni szükséges.

IV. Üzemorvosi ajánlások

1. A megelőzés kiemelten fontos, ezért az általános fertőtlenítési és maszkhasználati szabályok betartása szükséges.
2. A munkatársak lehetőség szerint 1,5 méter távolságban üljenek az irodában.
3. A képzési és csoportos feladatok ellátása során a kisebb létszámú programszervezés ajánlott.
4. A munkavállalónak tünet, vagy gyanú, esetleges tesztelés esetén a munkáltatót értesíteni szükséges.


Az intézkedési tervet minden munkavállaló részére megismerési záradékkal szükséges ellátni, továbbá az érintett személyek védelme érdekében a honlapon is javasolt megjelentetni.
A Magyar Kormány által hozott és kihirdetett – a fentiek mellett, illetve a fentiektől eltérő – szabályozások és intézkedések automatikusan vonatkoznak a Matehetsz munkatársaira és feladatmegvalósítására is, amennyiben a szervezet számára is kötelezőek.
A pandémiás fenyegetettség jelentős csökkenése esetén (az országos enyhítő intézkedéseket is figyelembe véve) a jelen szabályozás visszavonásra kerül.

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                   Bajor Péter
                                                                                                                                                                                                                                            ügyvezető elnök sk.